sbbmijnmijnbuurt

logo
Behartiging algemene belangen
van de woonkern de MIJNbuurt
in de gemeente Landgraaf
Ga naar de inhoud
Welkom
op de website van de
Stichting Bewoners
Belangen
"mijnMIJNbuurt".
Beste bewoners van de Mijnbuurt,
 
de Mijnbuurt heeft voor onze wijk een dubbele betekenis.
 
Naast dat u spreekt over mijn buurt is er ook sprake van de Mijnbuurt.
 
Onze wijk is gebouwd op de gronden van de voormalige steenkoolmijnen
 
Oranje Nassau 2 en Wilhelmina.

Na de sluiting van de Mijnen zijn deze gronden
weer bouwrijp gemaakt en is men in 1980 gestart met de
eerste woningen op de Houtbaan en in de verdere jaren is de wijk
uitgebreid tot aan de Zeverij.
In de volksmond is deze ‘de Mijnbuurt’ gaan heten.


De woningen zijn deels in eigendom van de bewoners en deels in de huursector en eigendom van Heemwonen.
 
Gelijk met het betrekken van de woningen zijn verenigingen in deze wijk ontstaan voor het behartigen van de belangen van bewoners.
In de afgelopen jaren zijn er een 3-tal belangenverenigingen in de Mijnbuurt actief geweest met ieder zijn eigen werkgebied. Van deze verenigingen was alleen nog de Huurdersbelangen vereniging "Aan de Baan" actief.

 
 
Omdat deze vereniging steeds meer werd aangesproken op zaken die spelen voor de hele Mijnbuurt heeft het bestuur van de HBV "Aan de Baan" besloten om haar werkgebied vanaf 1 januari 2018 te verleggen naar de volledige woonkern "de Mijnbuurt".
 
Één belangenorganisatie voor alle bewoners, zowel de eigenaren als de huurders.

 
 
De statuten van de Huurders belangenvereniging "Aan de Baan" zijn hierop aangepast
en verder gegaan als Stichting Bewoners Belangen "mijnMIJNbuurt".

 
 
Volgens de statuten van de stichting kan iedere bewoner van de Mijnbuurt een beroep doen op deze belangenorganisatie.

 
Lidmaatschap is niet van toepassing.


Het huidige bestuur van de
 
Stichting Bewoners Belangen "mijnMIJNbuurt"
 
bestaande uit enkele vrijwilligers vanuit de Mijnbuurt zetten zich in
 
voor een optimale leefbaarheid in de breedste zin van het woord.
 
Het bestuur probeert dit doel te bereiken door zich in te zetten op allerlei gebieden
voor alle bewoners van de hele Mijnbuurt.
MIJNbuurt = JOUWbuurtWat, waar en hoe
kan ik de belangrijke zaken vinden
voor in mijn eigen wijk?Mail ons
Wat is ons laatst opgevallen in de MIJNbuurt


Contact


Email: info@sbbmijnmijnbuurt.nl


Terug naar de inhoud