Bewonersbijeenkomst 09-10-2019 - sbbmijnmijnbuurt

logo
Behartiging algemene belangen
van de woonkern de MIJNbuurt
in de gemeente Landgraaf
Ga naar de inhoud

Bewonersbijeenkomst 09-10-2019

Bewonersbijeenkomst 09-10-2019
Op woensdag 9 oktober 2019 hebben wij als "stichting" onze eerste bewonersbijeenkomst georganiseerd.
Als locatie konden wij het zojuist officieel geopende wijkcentrum "An de Koel" gebruiken zodat onze bewoners kennis konden maken met dit centrum en de mogelijkheden.  

Veel bewoners waren geïnteresseerd in deze bijeenkomst en/of het nieuwe wijkcentrum.
De gezellige barruimte was tot de laatste plaats bezet wat ons als bestuur een positief en betrokken gevoel gaf.

Jos Schmeitz heeft iedereen bedankt voor hun komst en heeft nog even kort uitleg gegeven over het traject van Huurdersbelangenvereniging naar Stichting Bewoners Belangen.

Leo Haenen informeert de aanwezige bewoners over fysieke en sociale leefbaarheid en (het gevoel van) veiligheid in onze buurt
Om de sociale leefbaarheid te vergroten zijn er mogelijkheden voor veel facilitaire voorzieningen in het gerenoveerde wijkgebouw. Hierbij valt te denken aan het per januari 2020 op te starten inloop-uur voor de buurtbewoners, het taalcafé, het huiskamerproject,een zangkoor, volksdansgroep en het servicegilde met onder andere textiele werkvormen.

Gerard Timmermans verteld een verhaal over het thema veiligheid waaraan veel aandacht wordt besteed. De besproken onderdelen zijn onder andere de bestrijding van (geluid)overlast door het houden van gesprekken met de wijkagent/handhaving, gemeente Landgraaf en Welsun en het indienen van voorstellen voor het nemen van gepaste maatregelen.

(Geluid)Overlast wordt o.a. veroorzaakt door de bezoekers van de Jeugd Opvang Plek (twee stalen containers nabij de brug over de Hofstraat). Deze overlast bestaat uit muziek, zeer zwaar (illegaal) knalvuurwerk (meestal midden in de nacht), maar ook door het gedogen en gebruiken van alcoholhoudende drank, lachgas, verdovende middelen, het rond- en kapotrijden van het grasveld bij de parkeerplaatsen bij Sporthal Strijthagen en VV Schaesberg en het laten rondslingeren van verpakkingen van gebruikte "producten". Regelmatig wordt er een "vreemde reuk" waargenomen rondom de stalen containers.
Ook het gebruik van motorvoertuigen op de openbare weg, na het nuttigen van drank, lachgas en/of verdovende middelen op voornoemde locatie baart zorgen, mede vanwege de gevaar zetting voor jonge sporters die veelvuldig gebruik maken van dit gebied. Enkele buurtbewoners geven aan dat het helpt wanneer de jeugd wordt aangesproken op hun gedrag en dat zij worden aangemoedigd om zelf hun afval op te ruimen. Niet iedereen voelt zich geroepen hieraan mee te doen.

(Geluid)overlast wordt ook veroorzaakt door Pinkpop, denk hierbij aan de parkeerproblemathiek gedurende Pinkpop in onze buurt en de enorme geluidsoverlast door randgebeuren zoals het vergunde Minli-Festival met een geluidsinstallatie die boven de norm van Pinkpop uitkomt.
De mogelijkheid om klachten in te dienen tijdens en over Pinkpop via het algemene telefoonnummer van de Nationale Politie, 0900-8844, wordt uitgebreid besproken. Dit nummer is te druk bezet, levert niets op en wordt vooral gezien als een niet doeltreffend nummer om klachten te melden tijdens en over het evenement Pinkpop.
Aanwezige buurtbewoners vragen om de mogelijkheid om het parkeerbeleid en toegangsbeleid in de omliggende wijken opnieuw te bekijken en te verbeteren. Er worden opties besproken als een parkeervergunning op kenteken of digitale mogelijkheden mbt kentekenherkenning. Nagenoeg iedereen is het er over eens: Het huidige systeem van het verstrekken van parkeerkaarten moet op de schop.

Geluidoverlast wordt ook veroorzaakt door het jaarlijks terugkerend Carbidschieten op 31 december (Oudejaarsdag). Vele huisdieren maar vooral ook de in de vrije natuur levende dieren zijn hier als slachtoffer van geworden. Door onze inzet heeft de gemeente Landgraaf onze ergernis hierover gedeeld en is het Carbidschieten voor 2019 verplaatst naar een ander gebied in de Parkstadgemeenten (Slot Schaesberg).
 
Er wordt aandacht gevraagd voor de (geringe) verlichting bij en naar de parkeerplaats van V.V. Schaesberg en de Regenboogbrug ivm een gevoel van onveiligheid bij fietsers en avondwandelaars in deze zone.

Er wordt aandacht gevraagd voor het te weinig aanwezig zijn  van afvalbakken  op Key-points, en te weinig bordjes "hier geen honden" op speelvelden.

Te hoge snelheid in en rondom de wijk wordt ook uitgebreid besproken. De bewoners vragen meer aandacht hiervoor van de politie en handhaving. Een heel bekende snelheidsduivel is de Quad die met name in de zomerperioden met extreem hoge snelheid over de Hofstraat rijdt en dit telkens ongestraft kan blijven doen. Er worden diverse opties besproken zoals het creëren van verkeersdrempels.

Ook is er onduidelijkheid over het gebruik van wandelpaden door mountainbikers. Diverse bordjes (wandelpad) zijn verdwenen. Is dit legaal, weet de gemeente hiervan?

De wijkagent komt ook ter sprake en wordt te weinig in de wijk waargenomen. De reactietijd en reacties van de wijkagent worden als langzaam of helemaal niet weergegeven.

De "Rattenoverlast" wordt ook ruimschoots besproken. In de gehele buurt ondervindt men hier overlast van. Het is inmiddels een landelijk probleem waarvoor ook aandacht is van de gemeente en o.a. Heemwonen. Ook hier wordt de geringe aanwezigheid van afvalbakken besproken met name rondom de school de Harlekijn.

Er wordt aan de aanwezige buurtbewoners gevraagd zoveel als mogelijk via de bestaande kanalen hun klachten door te geven. De reacties hierop zijn eensgezind: "Heeft het nog wel zin", "er wordt toch niet gereageerd".


Het bestuur van de Stichting Bewoners Belangen "mijnMIJNbuurt" was zeer content met de opkomst en deelname tijdens deze eerste Bewonersbijeenkomst. Alle besproken punten worden door ons opgepakt en voorgelegd/besproken met de betreffende verantwoordelijken waarna wij via nieuwsbrieven, onze website of hierop volgende buurtbijeenkomsten antwoorden gaan geven op de aangedragen bespreekpunten/klachten.
Terug naar de inhoud