Infra en voorziening - sbbmijnmijnbuurt

Ga naar de inhoud
Onder de noemer "infrastructuur en haar voorzieningen" in de Mijnbuurt denken we aan  de wegen, paden, parkeerplaatsen, speelplaatsen, onderhoud openbare groenvoorziening, openbare (straat) verlichting, afwatering, verkeersveiligheid en het openbaar vervoer.

Google Maps.
Klik met de muis op de kaart.

Afbeelding werkgebied mijnMIJNbuurt.
Ga met de muis over de afbeelding voor een vergroting.

Project reconstructie Park Strijthagen.
Eindelijk, het is zover. Na jaren van klagen, vragen, overlast melden etc. etc. is nu eindelijk een begin gemaakt aan een vernieuwing, verfraaiing en verbetering van de parkeerplaats met omliggende velden tussen de brug en Sporthal Strijthagen.
In de tijd dat onze stichting nog de Huurders Belangen Vereniging "Aan de Baan" was hebben wij ons al sterk gemaakt voor het verbeteren en veiliger maken van deze parkeerplaats. Na het realiseren van de mooie brug over de Hofstraat bleef het terrein daarachter maar een grote puinhoop en werd het een toevluchtsoord voor dealers, gebruikers en overlast veroorzakers. Uiteindelijk ging de gemeente Landgraaf met ons mee en vanuit de gemeenteraad werd voorgesteld om het terrein "Park Strijthagen" te reconstrueren.
In samenspraak met diverse partijen, gebruikers en belanghebbenden werd een plan gemaakt. Dit plan werd, terwijl de uitvoering op zich liet wachten, steeds groter en vooral beter. Aan het eind hebben zelfs enkele hele kleine, maar zéér beschermde, plantjes de daadwerkelijke uitvoering nog enige tijd opgehouden.
Vanaf 9 oktober 2023 is de schop dan toch in de grond gezet en is de firma K.W.S. Infra b.v. begonnen aan een klus die tot juli 2024 zal duren.

Op deze pagina kunt u middels foto's en video's de vooruitgang van deze reconstructie volgen.
Zeverij weer veilig
 
 
De bewoners van de Zeverij vonden dat hun straat steeds verkeersonveiliger werd, en dan vooral de snelheid die veel te hoog was.
Er is een kinderdagverblijf en er spelen iedere dag veel kinderen rond het "veldje" in de Zeverij.

Nadat enkele bewoners de Stichting MijnMijnBuurt hadden benaderd werd het een en ander, in samenwerking met de gemeentelijke wijkcoördinator Wim Neelis, in gang gezet.

Als eerste werden er enkele "Smiley's" (snelheidsmeters) geplaatst waarna twee weken lang de gereden snelheid wwerd gemeten.

Daarna is er door de Stichting MijnMijnBuurt een tekenwedstrijd uitgezet met daarbij behorende prijzen voor de eerste drie plaatsen.
De winnaars van deze tekenwedstrijd hebben een cadeaubon ontvangen.

Het mooiste van deze wedstrijd is echter het feit dat de drie mooiste tekeningen op 3 echte verkeersborden zijn gemaakt en vervolgens definitief zijn geplaatst op de Zeverij zodat men iedere keer bij het passeren van deze borden er aan wordt herinnerd dat de kinderen in deze straat voorrang hebben.

Hiernaast ziet u de drie bewuste borden.

Met dank aan de bewoners van de Zeverij, de Stichting MijnMijnBuurt en de wijkcoördinator Wim Neelis.
Terug naar de inhoud