Infra en voorziening - sbbmijnmijnbuurt

Ga naar de inhoud
Onder de noemer "infrastructuur en haar voorzieningen" in de Mijnbuurt denken we aan  de wegen, paden, parkeerplaatsen, speelplaatsen, onderhoud openbare groenvoorziening, openbare (straat) verlichting, afwatering, verkeersveiligheid en het openbaar vervoer.

Google Maps.
Klik met de muis op de kaart.

Afbeelding werkgebied mijnMIJNbuurt.
Ga met de muis over de afbeelding voor een vergroting.

Zeverij weer veilig
 
 
De bewoners van de Zeverij vonden dat hun straat steeds verkeersonveiliger werd, en dan vooral de snelheid die veel te hoog was.
Er is een kinderdagverblijf en er spelen iedere dag veel kinderen rond het "veldje" in de Zeverij.

Nadat enkele bewoners de Stichting MijnMijnBuurt hadden benaderd werd het een en ander, in samenwerking met de gemeentelijke wijkcoƶrdinator Wim Neelis, in gang gezet.

Als eerste werden er enkele "Smiley's" (snelheidsmeters) geplaatst waarna twee weken lang de gereden snelheid wwerd gemeten.

Daarna is er door de Stichting MijnMijnBuurt een tekenwedstrijd uitgezet met daarbij behorende prijzen voor de eerste drie plaatsen.
De winnaars van deze tekenwedstrijd hebben een cadeaubon ontvangen.

Het mooiste van deze wedstrijd is echter het feit dat de drie mooiste tekeningen op 3 echte verkeersborden zijn gemaakt en vervolgens definitief zijn geplaatst op de Zeverij zodat men iedere keer bij het passeren van deze borden er aan wordt herinnerd dat de kinderen in deze straat voorrang hebben.

Hiernaast ziet u de drie bewuste borden.

Met dank aan de bewoners van de Zeverij, de Stichting MijnMijnBuurt en de wijkcoƶrdinator Wim Neelis.
Terug naar de inhoud